elect
... angl. tensed) slovesá písal polotučne, „nesúsledné“ (angl. detensed) slovesá, vzťahujúce sa len k jednému časovému „obdobiu“ (minulosti ...
Klasická a provinciální archeologie - Fakulta ...
... středu, Středověká temporalita (chápání času), Středověk a zdroje energie, Raný středověk a jeho charakter (střední Evropa. 5. – 10 ...
C:UsersexiomDocumentsme32. O secesi II.doc
... Vlastimil zuska (Temporalita estetického znaku, 1993). „Lessingovský“ protiklad mezi literárním a výtvarným dílem tedy neplatí ...
IVO tretera
... čase, "čase před časem". (Jak to známe z pohádek: "Bylo nebylo". "Byl jednou jeden... Tato zvláštní temporalita samozřejmě implikuje
⭐Usta ad Albim bohemica
... Reflexivní dekauzativizace sloves implikujících prostředek činnosti Andrea Hudousková...94 Vidová charakteristika deverbativních ...
Slovo a slovesnost – Systém, funkce, forma a sémantika ...
... nejen ovšem slovesa), a to na pozadí extenzívně rozvíjené syntaktické teorie (která se však spokojuje v podstatě jen se svými vlastními ...
Microsoft Word - kgn anotace LS 1213 k 2801
... a užití. Slovesa nepravidelná. Komparace adjektiv – pravidelné a nepravidelné typy. Číslovky řadové. Předložky. Hypotaxe, vyjádření ...
Biograf
... občas též sloveso "fárat" nebo sousloví "jet na nákup". Nejednou, při vyprávění zážitků a zkušeností, které v nich vzbuzovaly pozitivní ...
Microsoft Word - kgn anotace ZS 1213 k 31 08 2012 ...
... a užití. Slovesa nepravidelná. Komparace adjektiv – pravidelné a nepravidelné typy. Číslovky řadové. Předložky. Hypotaxe, vyjádření ...
kognitivní psychologie-eysenck
... relační pojem - sloveso - propoziční reprezentace : praštit (činitel,objekt,nástroj) Schémata, rámce a scénáře - většinu věcí a dějů ...
teenage dreams lyrics vevo videos www české chlupaté kundy cz mature český dabing porno anální kolík filmy